EU:n tietosuojauudistus ja järjestöt

Helsingissä torstaina 7.9.2017 klo 15–18.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018, ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn myös järjestöissä. Koulutuksessa käydään lyhyesti läpi tietosuoja-asetuksen taustaa ja keskeisimpiä muutoksia erityisesti järjestötoiminnan kannalta: henkilötietojen käsittelyn perusteet, rekisteröityjen kasvaneet oikeudet, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän uudet velvoitteet ja niihin liittyvät tietojenkäsittelysopimukset, tietoturvavaatimukset ja tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen sekä oikeussuojakeinot ja sanktiot.

Kouluttajana on asianajaja Laura Teirikko.

Koulutus videoidaan, ja koulutukseen ilmoittautuneet saavat videot käyttöönsä.

Hinta: 80 €/osallistuja (eläkeläiset 20 €)

> Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 17.8.