Yhdistyksissä ideoidaan tulevan vuoden toimintaa

Yhdistyksissä ideoidaan ja suunnitellaan syksyisin seuraavanvuoden toimintaa.
Yhdistyksen säännöissä määrätään mihin mennessä syyskokous on pidettävä ja miten kokouskutsu on toimitettava (kirje, lehti-ilmoitus, sähköposti jne.)

Sääntömääräiset kokoukset ovat yhdistyksen kokouksia, joista määrätään laissa ja yhdistyksen säännöissä. Sääntömääräisissä kokouksissa täytyy käsitellä tietyt asiat yhdessä: alla olevista asioista ei siis voida ikinä päättää yhdistyksen hallituksessa, jäsentapaamisessa tai saunaillassa.

Silloin kun yhdistyksessä on käytössä kahden kokouksen malli, puhutaan kevät- ja
syyskokouksista.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa, ja silloin
• käsitellään toimintakertomus
• vahvistetaan tilinpäätös
• myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.