Tunnetko jo Yhdistystoiminnan avaimet -oppaan?

Yhdistystoiminnan avaimet on laaja opas yhdistystoiminnan eri osa-alueista. Se on kohdennettu erityisesti maahanmuuttajataustaisille yhdistyksille, mutta on hyödyksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Oppaassa käsitellään muun muassa yhdistyksen perustamista ja purkamista, hallintoa sekä hallituksen jäsenten tehtäviä.

– Toivomme, että opas toimii käsikirjana yhdistystoiminnan perusasioissa. Opasta ei tarvitse opetella suoraan kannesta kanteen vaan halutessaan lukija voi valita kulloinkin itselleen tärkeimmät osiot, KSL:n koulutuspäällikkö Tarja Muukkonen täsmentää.

Yhdistystoiminnan avaimet ei keskity ainoastaan perusasioihin vaan se pyrkii myös ennaltaehkäisemään yhdistystoiminnalle tyypillisiä kompastuskiviä.

-Yhdistyksillä on usein ongelmia esimerkiksi tiedotuksessa ja avoimuudessa, vastuun ja tehtävien jakamisessa sekä yhteistyössä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Toivomme, että opas tarjoaa ohjeita ja innostusta myös näiden asioiden tunnistamiseen ja parantamiseen, Muukkonen sanoo.

Alunperin Yhdistystoiminnan avaimet julkaistiin vuonna 2008 osana Opetushallituksen tukemaa kehityshanketta, jossa keskeisenä yhteistyökumppanina toimi Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo-hanke. Edellisen kerran opasta päivitettiin vuonna 2013 yhdistyslain muutoksen jälkeen.

Oppaan ovat kirjoittaneet Pirjo Rosengren, Anneliina Törrönen ja Perttu Iso-Markku. Tekstiä elävöittävät sarjakuvat ovat Hanna Arvelan ja graafinen ilme Salla Virtasen käsialaa.

> Tutustu oppaaseen

> Tilaa painettu Yhdistystoiminnan avaimet -opas