Osallistu Yhdistyksen perustehtävä -verkkokoulutukseen

Miksi yhdistyksesi on olemassa? Mihin haluat yhdistystoiminnan kautta vaikuttaa? KSL-opintokeskuksen verkkokoulutuksessa keskitytään yhdistyksen perustehtävään.

-Yhdistystoiminta on merkityksellistä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Toimintaan on helpointa päästä mukaan ja kehittää sitä, kun tuntee yhdistystoiminnan rakenteet ja toimintatavat, kuvailee koulutusta ohjaava KSL-opintokeskuksen koulutustuottaja Krissu Sirola-Korhonen.

Koulutuksessa tarkastellaan, mitä yhdistyksen perustehtävä tarkoittaa, miten perustehtävän voi kirkastaa ja miten varmistetaan, että yhdistys toteuttaa perustehtäväänsä toiminnassaan.

-Toimimalla yhdistyksissä tehdään paljon merkityksellistä ja arvokasta työtä, tietyn asian tai aiheen ympärillä valtakunnallisesti sekä paikallisesti. Idea, ajatus, aate, toiminta, halu parantaa maailmaa ja ihmisten yhteistyö – näistä muodostuu hyvä yhdistys.

Koulutus kestää kuusi viikkoa ja sisältää itsenäistä työskentelyä, yhteisiä webinaareja sekä keskustelua muiden osallistujien kanssa KSL-opintokeskuksen Peda.net-oppimisympäristössä.

– Työskentelyaikaa on hyvä varata vähintään 3 tuntia viikosta.

> Tutustu koulutuskalenteriin 

Lisäksi KSL-opintokeskus tarjoaa tilauskoulutusta järjestöille ja muille organisaatioille. Järjestöjen on mahdollista hakea myös KSL-kurssitukea, joka on sekä pedagogista tukea kurssin suunnitteluun että taloudellista tukea kurssin kulujen kattamiseen.