Kulukorvaukset

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Yhdistys voi maksaa toimihenkilöilleen kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Päivärahaoikeus syntyy, jos matka suuntautuu yli 15 kilometrin päähän lähtöpisteestä.

Korvausten enimmäismäärät 1.1.2015 alkaen ovat:

kokopäiväraha (matkan kesto yli 10 tuntia) 40,00 €
osapäiväraha (matkan kesto yli 6 tuntia) 18,00 €
kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,43 €/km, kyydissä olevista matkustajista voi saada korotusta 3 sentin/matkustaja

Jos matka-aika ylittää täyden vuorokauden, noudatetaan lisävuorokauden osalta seuraavia aikarajoja:

yli 2 tuntia/osapäiväraha
yli 6 tuntia/kokopäiväraha

Järjestö voi luonnollisesti maksaa myös näistä pienempiä korvauksia.

Jos verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa/palkkiota tehtävästä , johon matka liittyy, on verottomana maksettaville kulukorvauksille asetettu tuloverolaissa seuraavat enimmäismäärät:

1. päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa;
2. kilometrikorvauksia enintään 2.000,00 euroa kalenterivuodessa.

Mikäli henkilö saa tehtävästä palkkana pidettävää korvausta, esim. kokouspalkkion josta pidätetään ja tilitetään vero, päivärahojen saajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin palkansaajaan. Eli päivärahojen ja kilometrikorvausten osalta rajoja ei tämän yhdistyksen osalta ole.

Muut kulukorvaukset

Muina kulukorvauksina voidaan maksaa puhelinkuluja sellaisille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka joutuvat hoitamaan yhdistyksen asioita kotipuhelimella/kännykällä. Korvaus suoritetaan joko puhelukohtaisen erittelyn mukaan tai vaihtoehtoisesti päätetty osuus toimihenkilön puhelinlaskusta. Erittelemätön korvaus ei voine kuitenkaan olla suurempi kuin puolet laskusta (lopullisen tulkinnan tekee verottaja).

Jos osasto maksaa toimihenkilön puhelinkulut (kotipuhelin ja/tai kännykkä) kokonaan on puhelinedun raha-arvo 20,00 euroa/kuukausi/puhelin (vuoden 2010 tiedot). Mainittu raha-arvo lisätään toimihenkilön vuosipalkkioon, josta ennakonpidätys suoritetaan sivutulokortin pidätysprosentin mukaan.

Esimerkki:
– vuosikorvaus 800,00
– kännykkä 12 x 20,00 240,00
– ennakonpidätyksen alainen palkkio 1.040,00
– sivuverokortin mukainen ennakonpidätys. 35 % 364,00
– nettopalkkio 436,00

Jos yhdistyksen toimihenkilö joutuu käyttämään nettiyhteyttä yhdistyksen asioitten hoitamiseen (esim. taloudenhoitaja hoitaessaan yhdistyksen makuja), voidaan kiinteästä nettiyhteydestä myös maksaa korvausta. Verottajalta saadun suullisen ohjeen mukaisesti korvaukseen suuruus määräytyy yhdistyksen asioiden käyttöosuuden mukaan. Tarkan käyttöosuuden selvittämien lienee käytännössä mahdotonta, joten esim. 20 – 30 prosentin osuuden korvaamisen kiinteästä kuukausimaksusta olettaisi verottajankin hyväksyvän.

Muut korvaukset, kuten esimerkiksi korvaus työhuoneen käytöstä, johtavat aina veroseuraamuksiin.

Jaa/lähetä