Vuosi- tai kevätkokous

Vuosi- tai kevätkokous

Kahden vuosikokouksen mallissa kevätkokouksessa yleisesti käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään hallituksen/johtokunnan/toimikunnan toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajain lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle/johtokunnalle/toimikunnalle sekä muille vastuuvelvollisille

Yhden vuosikokouksen mallissa vuosikokouksessa käsitellään yleisesti seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 • käsitellään hallituksen/johtokunnan/toimikunnan toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle/johtokunnalle/toimikunnalle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään talousarvio
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa, sekä näille varamiehet
 • valitaan hallituksen/johtokunnan/toimikunnan puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen/johtokunnan/toimikunnan muut jäsenet
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen/johtokunnan/toimikunnan niistä antamat lausunnot
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa