Kulukorvaukset

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Yhdistys voi maksaa toimihenkilöilleen kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Päivärahaoikeus syntyy, jos matka suuntautuu yli 15 kilometrin päähän lähtöpisteestä.

Korvausten enimmäismäärät 1.1.2018 alkaen ovat:

kokopäiväraha (matkan kesto yli 10 tuntia) 42,00 €
osapäiväraha (matkan kesto yli 6 tuntia) 19,00 €
kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,42 €/km, kyydissä olevista matkustajista voi saada korotusta 3 sentin/matkustaja

Jos matka-aika ylittää täyden vuorokauden, noudatetaan lisävuorokauden osalta seuraavia aikarajoja:

yli 2 tuntia/osapäiväraha
yli 6 tuntia/kokopäiväraha

Järjestö voi luonnollisesti maksaa myös näistä pienempiä korvauksia.

Jos verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa/palkkiota tehtävästä , johon matka liittyy, on verottomana maksettaville kulukorvauksille asetettu tuloverolaissa seuraavat enimmäismäärät:

1. päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa;
2. kilometrikorvauksia enintään 2.000,00 euroa kalenterivuodessa.

Mikäli henkilö saa tehtävästä palkkana pidettävää korvausta, esim. kokouspalkkion josta pidätetään ja tilitetään vero, päivärahojen saajaan sovelletaan samoja periaatteita kuin palkansaajaan. Eli päivärahojen ja kilometrikorvausten osalta rajoja ei tämän yhdistyksen osalta ole.

Muut kulukorvaukset

Muina kulukorvauksina voidaan maksaa puhelinkuluja sellaisille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka jou­tuvat hoitamaan yhdistyksen asioita kotipuhelimella/kännykällä. Korvaus suoritetaan joko puhelukohtaisen erittelyn mukaan tai vaihtoehtoisesti päätetty osuus toimihen­kilön puhelinlaskusta.  Erittelemätön korvaus ei voi­ne kuitenkaan olla suurempi kuin puolet laskusta (lo­pul­li­sen tulkinnan tekee verottaja).  Tällaisen korvauksen suuruutta mietittäessä pitää ottaa huomioon myös yhdistyksen koko.  Pienen yhdistyksen korvauksena puolet puhelinlaskusta on varmasti ylimitoitettu.

Jos osasto maksaa toimihenkilön puhelinkulut (kotipuhelin ja/tai kännykkä) kokonaan on puhelinedun raha-arvo 20,00 euroa/kuukausi/puhelin (vuoden 2014 tiedot).  Mainittu raha-arvo lisätään toimihenkilön vuosipalkkioon, jos­ta ennakonpidätys suoritetaan si­vutu­lokortin pidätys­prosentin mukaan.

Esimerkki, jossa henkilölle maksetaan 800,00 euron vuosikorvaus ja lisäksi hänellä on puhelinetu (huomaa, että suoritettu ennakonpidätys vähennetään hänen brutto palkkiostaan):

vuosikorvaus 800
puhelinetu 12 x 20 240
ennakkopidätyksen alainen palkkio 1040
sivukulujen mukainen enakkopidätys esim 35 % 364
nettopalkkio 436

Yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistyöntekijälle voidaan antaa nettietu, eli yhteisön nimissä oleva ja yhteisön maksama internet-yhteys työntekijän kotiin. Nettietu ei ole työntekijälle veronalaista tuloa edellyttäen, että yhteydellä tehdään työtä yhdistyksen hyväksi ja että nettiedun antamisella ei korvata palkanmaksua.  Henkilön itse maksamasta nettiyhteydestä voidaan maksaa arvioitu yhdistyskäytön osuus.

Muut korvaukset, kuten esimerkiksi korvaus työhuoneen käytös­tä, johta­vat aina veroseuraamuksiin.

Jos kulukorvausten maksamisessa on mieltä askarruttavia kysymyksiä kannattaa aina soittaa verottajalle ja kysyä neuvoa.

Verohallinnon sivuilla tietoa yleishyödyllisen yhdistyksen verotuksesta.