Työnjako

Työnjako viittaa tehtävien ja päätösvallan jakautumiseen eri osanottajien kesken. Keskeistä on jokaisen henkilön tietoisuus yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista, sekä yksittäisten tekojen merkityksestä yhteiseen tavoitteeseen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan sääntöjen mukaiset toimihenkilöt, jotka useimmissa yhdistyksissä ovat varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudehoitaja. Sitoumisen ja yhteisvastuun kannalta on tärkeää, että jokaisella hallituksen jäsenellä olisi oma erityinen rooli ja tehtävä hallituksessa.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

Mitkä ova yhdistyksemme hallituksen tehtävät?

Mitä tehtäviä on sihteerillä ja taloudenhoitajalla?

Minkälaista osaamista ja kiinnostusta on hallituksen jäsenillä?

Mitä tehtäviä kukin hallituksen jäsen ottaa hoitaakseen?

Mikä on tavallisen jäsenen rooli?

Miten varmistetaan, että arvot leviävät koko jäsenistöön?