Kokouskutsu

Ennen yhdistyksen kokousta lähetetään kokouskutsu. Kkokouskutsu sisältää seuraavat osat:

 1. yhdistyksen virallinen nimi
 2. kokouksen luonne (kuukausi-, kevät-, syys-, vuosikokous tai hallituksen kokous)
 3. kokouspaikka ja tarkka osoite
 4. kokousaika
 5. käsiteltävät asiat
 6. kutsun antamisaika ja paikka
 7. kutsun antaja

Seuraavat asiat on aina mainittava kokouskutsussa, jos niitä käsitellään kokouksessa:

 • yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 • kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen tai huomattava muu omaisuuden luovuttaminen
 • äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttaminen
 • hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • yhdistyksen purkaminen.

Muita käsiteltäviä asioita ei lain mukaan ole pakko mainita kutsussa. Hyvään kokouskäytäntöön ja tiedottamiseen kuitenkin kuuluu se, että tärkeimmät päätösasiat kerrotaan kutsussa. Se on hyvä tapa motivoida jäseniä tulemaan paikalle ja miettimään asioita etukäteen.