Sosiaalinen media

Sosiaalinen media (lyhennetään arkikielessä some)[1] tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. Tämä muutos luo mahdollisuuksia ja haasteita järjestöille.

Osallistava verkko

Merkittävänä etuna voi nähdä sen, että yhdistyksen jäsenistö pystyy käytännössä ajankohdasta riippumatta verkostoitumaan keskenään ilman puheenjohtajan kutsumia kokouksia toimistolla. Se laajentaa myös uudella tapaa tavallisen jäsenen mahdollisuuksia osallistua keskusteluun, mahdolliseen päätöksentekoon ja sitä kautta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan muutenkin kuin vuosikokouksissa.

Yhdistyksen hallituksen on totuttava siihen, että palaute sen toiminnasta tulee jatkossa nopeammin ja palaute ei aina ole positiivista. Ajatus, joka on ollut hallituksen mielestä hyvä, voidaankin torpata jäsenistön joukosta. Yhdistyksien päättäjien tulee kehittää kykyään huomata mikä esitetystä kritiikistä on sellaista, joka kannattaa huomioida hyvänä palautteena, ja mikä taasen on jonkun yksittäisen jäsenen turhaa sauhuamista.

Ohi valtamedian

Yhdistyksen viestinnän kannalta sosiaalinen media on myös suuri askel eteenpäin. Yhdistyksen ei tarvitse enää toivoa, että alueensa päälehti julkaisisi heidän kannanottonsa, vaan se voi levitä kulovalkean lailla kannattajalta toiselle sosiaalisen mediassa ohittaen valtamedian.

Sosiaalinen media on laaja erilaisten välineiden viidakko, ja on aiheellista miettiä yhdistykselle strategia miten missäkin välineessä sosiaalisessa mediassa esiinnytään.

Sosiaalisessa mediassa tärkeää on nettietiketti. Julistamisen ja toisten mustamaalaamisen sijaan keskusteluun kannattaa ottaa aktiivisesti osaa ja kommentoida muita kannustaen.  Hienon vaikutuksen tekee käyttäjä, joka osaa kuunnella, kysyä ja auttaa.

Suosittuja sosiaalisen median välineitä

Facebook  www.facebook.com – yli 2,3 miljoona suomalaista käyttäjää

Youtube www.youtube.com – videoiden jakokanava

Twitter www.twitter.comon yhteisö- ja mikroblogipalvelu

Flickr ja Picasa (linkit) – kuvien jakokanava

Instagram – kuvien jakopalvelu

Snapchat – pikaviestipalvelu. Käyttäjä voi ottaa kuvia ja videota, lisätä niihin tekstiä ja ”leimoja” eli erilaisia kuvakkeita sekä lähettää niitä joko palvelun muille käyttäjille tai julkiseen ”minun tarinaani”

Persicope – on sosiaalinen suoratoistopalvelu. Periscopella voi lähettää puhelimellaan video-ohjelmaa. Ohjelma on reaaliaikaista ja sitä voi kommentoida. Vuorovaikutteisuus onkin yksi sovelluksen tunnusmerkkejä.

Wikipedia www.wikipedia.org – avoimen koodin tietosanasivusto

WordPress www.wordpress.org – avoimen koodin sivupohja

Skype www.skype.com – nettipuhelin, onnistuu kokousten pitäminen verkossa