Esityslista

Esityslista eli asialista on kokouksessa käsiteltävien asioiden listaus. Asialistaan kirjataan ne asiat, jotka kokouksessa halutaan käsitellä sekä myös kokouksen rakenne, siis asioiden järjestys. Asialista on esitys: listaan voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia kokouksen alussa. Kuka tahansa osallistuja voi siis esittää, että jokin asia lisätään asialistaan tai että järjestystä muutetaan. Kokous päättää, tehdäänkö kuten osallistuja esittää, eli tehdäänkö asialistaan ehdotettu muutos.

Asialista tehdään monestakin syystä. Asialista

* auttaa kokouksen osallistujia valmistautumaan kokouksen asioiden käsittelyyn
* tekee kokouksen seuraamisen helpoksi
* tehostaa kokouksen asioiden käsittelyä ja niiden kirjausta pöytäkirjaa varten
* varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat tulevat käsitellyksi ja
* varmistaa, että menettelytavat täyttävät hyvän ja laillisen kokouksen tunnusmerkit.

Asialista voidaan joko lähettää kokouskutsun mukana tai jakaa osallistujille kokouksen alussa.

Syyskokouksen-esityslista

malliasialista hallituksen kokous