Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen talousasioita. Hän huolehtii käteisrahoista, tositteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Taloudenhoitaja hoitaa usein myös kirjanpidon ja tekee tilinpäätöksen joko manuaalisesti tai kirjanpito-ohjelmalla. Useissa yhdistyksissä kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoille.  Useimmiten taloudenhoitaja on hallituksen jäsen, mutta hän voi olla myös ulkopuolinen.

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu:

  • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat jne.) yhdistyksen kokoukselle
  • Hyväksyy osaston laskut, joita ei tämän ohjesäännön mukaan ole määrätty puheenjohtajan tai sihteerin hyväksyttäviksi
  • Huolehtii menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti, seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä.
  • Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta
  • Vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitokirjat (päivä-pääkirja, tuloslaskelma ja tase liitteineen) ja tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tositemateriaalin säilytysaika on kuusi vuotta.
  • Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen syyskokoukselle
  • Huolehtii muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä
  • Esittelee talousasioita hallitukselle/johtokunnalle: ehdotus tilikartasta, raportoi taloudesta

Talousohjesääntö

Talousohjesääntö on asiakirja, jossa annetaan annetaan ohjeita taloudesta vastaavillehenkilöille. Talousohjesäännössä jaetaan vastuu talousasioissa.

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008 KSL)

Yhdistyksen taloudenhoitajalle

Yhdistyksen taloudenhoitajan kannattaa perehtyä KSL-opintokeskuksen julkaisemaan Eurot ojennukseen – yhdistyksen talousopas -julkaisuun. Sen voi ladata maksutta KSL:n verkkosivuilta tai tilata kotiin. KSL-opintokeskus järjestää myös Eurot ojennukseen -koulutuksia, jotka sopivat niin yhdistyksen taloudenhoitajalle kuin muillekin hallituksen jäsenille ja toimijoille.