Pelisäännöt

Välineet Perustehtävät Pelisäännöt Työnjako

Yhdistyksen säännöt ilmaisevat yhteisön toimintakulttuuria, yhdessä hyväksyttyjä arvoja, toimintamalleja ja pelisääntöjä.

Yhdessä sovitut pelisäännöt auttavat ja edistävät yhdistyksen toimintaa yhteisen tavoitteen puolesta sekä luovat toimintaan turvallisuutta. Avoin keskustelu ja vuoropuhelu yhdistyksen jäsenten kesken on paras väline yhteisten pelisääntöjen sopimiseen.

Kysymyksiä pohdittavaksi

Minkälaisia arvoja haluamme yhdistyksemme toteuttavan?
Miten arvot näkyvät kokoustoiminassa, perustehtävän toteuttamisessa ja pelisäännöissä?

Mitkä ovat yhdistyksemme pelisäännöt?