Asioiden käsittely kokouksessa

Kokouksessa tavataan muita ihmisiä, ideoidaan ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Kokouksen tärkein funktio on kuitenkin käsitellä yhdistyksen asioita ja tehdä niistä päätöksiä.

Tässä ohje siihen, miten asia käsitellään ja miten päätös tehdään kokouksessa. Päätösasian käsittely alkaa sillä, että puheenjohtaja toteaa esityslistan kohdan, esime

rkiksi ”Siirrymme esityslistan kohtaan 6, uuden jaoston perustaminen”, tai ”Siirrymme esityslistan kohtaan 7, yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen”.

Ensin asia esitellään. Esittelyssä voidaan jo tehdä päätösehdotus. Tämän jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta. Kun keskustelu päätetään, puheenjohtaja tekee yhteenvedon käydystä keskustelusta ja tehdyistä esityksistä eli ehdotuksista. Jos muita ehdotuksia kuin pääehdotus ei ole tai jos ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, tehdään päätös. Jos ehdotuksia on useampia, äänestetään. Silloin kun kokouksessa äänestetään asiasta, käytetään nimitystä äänestys. Jos taas äänestetään henkilöistä, kyseessä on vaali.

Ehdotus tehdään aloittamalla lause sanoilla ”Esitän, että…”. Tehtyjä esityksiä pitää jonkun toisen kokousväestä kannattaa (kannatuspuheenvuoro), jotta ehdotus otetaan huomioon päätöksenteossa ja äänestyksessä. Kannatuspuheenvuoro voi olla esimerkiksi: ”Kannatan Marin tekemää esitystä opintokerhon perustamisesta.” Ehdotusta, jota kukaan ei ole kannattanut, ei huomioida äänestystilanteessa. Henkilöesityksiä ei tarvitse kannattaa.

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008 KSL)