Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset ovat yhdistyksen tärkeimpiä kokouksia. Niistä määrätään laissa ja säännöissä. Sääntömääräisissä kokouksissa täytyy käsitellä tietyt asiat yhdessä: alla olevista asioista ei siis voida ikinä päättää yhdistyksen hallituksessa, jäsentapaamisessa tai saunaillassa.

Silloin kun yhdistyksessä on käytössä kahden kokouksen malli, puhutaan kevät- ja syyskokouksista.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa, ja silloin

  • käsitellään toimintakertomus
  • vahvistetaan tilinpäätös
  • myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa, ja silloin päätetään

  • jäsenmaksun suuruus
  • toimintasuunnitelma
  • tulo- ja menoarvio
  • yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  • valitaan toiminnantarkastajat ja tarvittavat tilintarkastajat

Jos yhdistys käyttää yhden sääntömääräisen kokouksen mallia, puhutaan vuosikokouksesta ja silloin edellä mainitut asiat päätetään yhdessä kokouksessa.

Mallit sääntömääräisten kokousten esityslistoista löydät kohdasta asikirjat/esityslista

Säännöissä määrätään koollekutsumistavat ja niistä on pidettävä kiinni jotta kokouksen päätökset ovat lainvoimaisia.

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008 KSL)

Lisää tietoa kokouksista

KSL-opintokeskuksen tuottamasta Yhdistystoiminnan avaimet -julkaisusta (2013) löydät lisää tietoa yhdistyksen kokoustoiminnasta. Voit lukea julkaisua KSL:n verkkosivuilla tai tilata painetun version kotiisi.

> Yhdistystoiminnan avaimet: Kokoustoiminta