Hallituksen rooli ja tehtävät

Yhdistyksen hallinnosta vastaavat päälinjojen osalta yhdistyksen kokous eli kokoukseen osallistuneet
ihmiset sekä käytännössä yhdistyksen hallitus eli hallituksen jäsenet yhdessä.

Hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät, roolit ja vastuunjako on hyvä kirjata yhdistyksen sääntöjä tarkemmin ohjesääntöön. Ohjesääntöön kannattaa kirjata ainakin hallintoon ja talouteen liittyvät vastuualueet ja käytännöt. Tällätavoin saadaan myös toiminta näkyväksi.

Aika ajoin on hyödyllistä tarkastella yhdistyksen tehtävien organisointia, vastuutehtävien ja -alueiden jakoa sekä erilaisten toimintaryhmien tarpeellisuutta.

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2018KSL)

Lisää tietoa hallituksen tehtävistä

KSL-opintokeskuksen tuottamasta Yhdistystoiminnan avaimet -julkaisusta (2018) löydät lisää tietoa yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävistä ja rooleista. Voit lukea julkaisua KSL:n verkkosivuilla tai tilata painetun version kotiisi.

> Yhdistystoiminnan avaimet: Toimihenkilöiden tehtävät ja roolit