Toimintakertomus

Yhdistyksen säännöissä määritellään missä kokouksessa hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään. Toimintakertomuksessa kerrotaan mitenkä toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat ovat toteutuneet. Noudattamalla samaa otsikointia toimintasuunnitelman kanssa asiakirjojen vertailtavuus on myös hallituksen ulkopuoliselle lukijalle mahdollista.