Puheenjohtaja

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
Hallituksen kokouksen
valmistelu yhdessä
sihteerin kanssa
Kevätkokous
-kokouksen asioiden
valmistelu hallituksessa ja esityslista
Hallituksen kokous toimintakertomus ja tilinpäätös

Jäsenkirjeen lähettäminen
– kirjeen sisällön suunnittelu yhdessä sihteerin kanssa

Hallituksen kokous
– kokouksen asioiden valmistelu
Osallistuminen alueen yhdistysten tapaamiseen
Hallituksen kokous
– osaston kesäretken valmistelu
– ennakkoon mietitään työnjakoa
Osaston kesäretki

– palaveri ennen matkaa
– kesäretken matkanjohtaja

HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Lomakuukausi Hallituksen kokous
Syksyn tapahtumat ja työnjaosta sopiminen
Kehittämispäivien suunnittelu yhdessä siht. ja taloudenhoitajan kanssa
Yhdistyksen kehittämispäivät
– seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ideointi ja
talousarvion suunnittelua
– kotisivujen sisällön suunnittelua
Hallituksen kokous
-syyskokouksen valmistelu
-toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys
syyskokoukselle
– syyskokouksen valintojen valmistelu
Kutsut ja
ilmoitukset syyskokoukseen
SyyskokousHallituksen järjestäytymiskokous
– valinnoista tiedottaminen
– kotisivujen päivittäminen
Pikkujoulun valmistelu
– kutsut juhliin
– työnjaosta sopiminen
Pikkujoulut