Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdistys toteuttaa yhdistyksen perustehtävä.

Puheenjohtajan tehtävä: johtaa ja valvoo sekä kehittää hallituksen työskentelyä

 • johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä
 • luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen
 • rohkaisee ja kannustaa osallistumaan
 • johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa
 • yhdistyksen taloudellisten päätösten hoitaminen ja talouden seuraaminen
 • vastaa toiminnan kehittämisestä

Virallisesti hänellä on kolme tehtävää:

 • johtaa hallituksen työskentelyä
 • kutsua hallituksen  kokoukset koolle
 • johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa
 • vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • edustaa yhdistystä
  Käytännössä puheenjohtaja on kuitenkin yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on
  huolehtia kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdistys toimii niin kuin sen yhdistyksen kokousten päätösten mukaan halutaan toimivan.

Puheenjohtajalla on hyvä olla seuraavia taitoja:
• taito hahmottaa ja suunnitella kokonaisuuksia sekä organisoida toimintaa
• taito jakaa vastuuta ja tehtäviä
• taito tehdä yhteistyötä
• taito kuunnella
• taito innostaa ja motivoida muita
• tieto ja taito toimia yhdistyslain ja yhdistyksen taloushallinnon sääntöjen mukaan
• valmius ottaa vastuuta ja olla rohkea.

Periaatteessa puheenjohtajalla ei ole sen enempää valtaa kuin muillakaan hallituksen jäsenillä. Virallisesti hänellä on kolme tehtävää:

Puheenjohtajan_ kokousmuistio

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2018KSL)