Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdistys toteuttaa yhdistyksen perustehtää.

Puheenjohtajan tehtävä: johtaa ja valvoo sekä kehittää hallituksen työskentelyä

 • johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista
 • huolehtii työnjaosta ja tukee yhdistyksen toimihenkilöiden työtä
 • luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen
 • rohkaisee ja kannustaa osallistumaan
 • johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa
 • yhdistyksen taloudellisten päätösten hoitaminen ja talouden seuraaminen
 • vastaa toiminnan kehittämisestä

Virallisesti hänellä on kolme tehtävää:

 • johtaa hallituksen työskentelyä
 • kutsua hallituksen  kokoukset koolle
 • johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa
 • vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana
 • edustaa yhdistystä

Puheenjohtajan_ kokousmuistio

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008 KSL)