Uuden toimijan perehdyttäminen

Uuden jäsenen ja toimijan perehdyttämisen huolellinen suunnittelu ja toteuttaminen vaikuttavat pitkällä tähtäimellä koko yhdistyksen toiminnan laatuun. Hyvän perehdyttämisen avulla voidaan vähentää yhdistyksen toimijoiden vaihtuvuutta, parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja viihtyvyyttä.

On hyvä,  että yhdistyksessä  olisi sovittu, kuka tai ketkä toimivat perehdyttäjinä luottamustehtäviin. Perehdyttämisen avuksi kannattaa laatia perehdytyskansio.

Perehhdystyskansion sisältö:

· yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt
· yhdistyksen organisaatiokaavio sekä suhde mahdolliseen piiri- ja kattojärjestöön
· yhdistyksen hallituksen/johtokunnan kokoonpano yhteystietoineen
· yhdistyksen viimeisin toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
· mahdolliset talouteen liityvät ohjesäännöt
· yhdistyksen vuosikello
· yhdistyksen viimeisin tiedote ja jäsenille lähetetty kirje/sähköposti
· esitteitä yhdistyksen toiminnasta, tiedotusmateriaalia

Yhdistysten kokouksissa uusi tulija  perehdytetään. Hänelle kerrotaan mitä kokouksessa tapahtuu ja miksi.

Yhdistyksen uuden toimihenkilöiden perehdyttämisen vaiheita

1. Keskustelu tehtävään liittyvistä odotuksista

2. Tehdään yhdessä perehdytysuunnitelma ja sovitaan siitä kuka perehdyttää

3. Perehdytyksen seuranta ja palaute