Uuden toimijan perehdyttäminen

Yhdistysten kokouksissa uusi tulija  perehdytetään. Hänelle kerrotaan mitä kokouksessa tapahtuu ja miksi.

On hyvä,  että yhdistyksessä  olisi sovittu, kuka tai ketkä toimivat perehdyttäjinä eri luottamustehtäviin

Yhdistyksen uuden toimihenkilöiden perehdyttämisen vaiheita

1. Keskustelu tehtävään liittyvistä odotuksista

2. Tehdään yhdessä perehdytysuunnitelma ja sovitaan siitä kuka perehdyttää

3. Perehdytyksen seuranta ja palaute