Tehtävät ja työnjako kokouksessa

Puheenjohtajan tehtävät kokouksessa

Ennen kokouksesta

 • valmistelee kokouksen esityslistan yhteistyössä sihteerin kanssa
 • valmistelee kokouksen asiakysymykset
 • suunnittelee kokousasioiden käsittelytavan

Kokouksen aikana

 • huolehtii kokouksen alussa sovittavista pelisäännöistä
 • jakaa puheenvuoroja kirjaten ehdotukset ja kannatukset
 • huolehtii, että sihteeri saa kirjattua päätökset
 • huolehtii, että päätöksenteossa seurataan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä

Kokouksen jälkeen

 • huolehtii ja vastaa siitä, että pöytäkirja tulee laadituksia
 • allekirjoitta pöytäkirjan
 • käynnistää ja johtaa kokouksessa päätettyjen asioiden toteuttmista

Sihteerin tehtävät

Ennen kokousta

 • valmistelee esitylistan yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • kirjoittaa ja lähettää kokouskutsun liitteineen
 • huolehtii kokousjärjestelyistä ( kokoustilan pöytäjärjestys, tekniikka, tarjoilu, asiakirjat)

Kokouksen aikana

 • kirjaa ehdotukset ja kannatukset ja päätökset
 • avustaa puheenjohtajaa kokouksen aikana

Kokouksen jälkeen

 • kirjoittaa pöytäkirjan
 • vastaa ja huolehtii, että pöytäkirja tulee allekirjoitetuksi
 • arkistoi kokousasiakirjat
 • tiedottaa päätöksista sovittujen käytäntöjen mukaisesti