Yhdistyksen perustaminen

Yhdistys on olemassa vasta, kun se on perustettu. Tätä varten täytyy pitää perustamiskokous, jossa mm. hyväksytään yhdistyksen säännöt ja ensimmäinen toimintasuunnitelma sekä allekirjoitetaan perustamiskirja.

Yhdistyksen perustamisesta tehdään perustamiskirja, johon liitetään yhdistykselle laaditut säännöt. Perustamiskirjaan merkitään perustamisen päivämäärä ja se on vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitettava.

Perustamiskirjamalli:
Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Toivon kipinä ry -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille liitteenä olevat säännöt.

Helsingissä 15.1.2008

Maija Mäki         Tiina Terävä           Esa Lahtinen

Yhdistyksen perustamiskokoukseen täytyy olla vähintään kolme ihmistä, jotka allekirjoittavat perustamiskirjan ja liittyvät yhdistyksen jäseniksi. Tietenkin on aina parempi, jos yhdistykseen saadaan heti alussa mukaan enemmän jäseniä. Uudesta yhdistyksestä ja sen perustamiskokouksesta kannattaa kertoa monia kanavia pitkin mahdollisesti jäsenyydestä kiinnostuneille ihmisille ja innostaa heitä mukaan toimintaan heti alussa.

Lähde: Yhdistystoiminnan avaimet, Pirjo Rosengren ja Anneliina Törrönen (2008 KSL)

Lisää tietoa yhdistyksen perustamisesta

KSL-opintokeskuksen tuottamasta Yhdistystoiminnan avaimet -julkaisusta (2013) löydät lisää tietoa yhdistyksen perustamisesta. Voit lukea julkaisua KSL:n verkkosivuilla tai tilata painetun version kotiisi.

> Yhdistystoiminnan avaimet: Yhdistyksen perustaminen

> Patentti ja rekisterihallitus: yhdistyksen perustaminen