Perustehtävä

Välineet Perustehtävät Pelisäännöt Työnjako

Yhdistyksen perustehtävä on usein kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksessä on tärkeää keskustella siitä, mitä perustehtävä tarkoittaa käytännössä, minkälaista tekeminen on ja miten se näkyy toiminnassa. Yhdistyksen perustehtävä vastaa kysymykseen: Miksi olemme olemassa?

Mukaillen Engeström, Y. (1987) Learning by Expanding: An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta konsultit.

Kysymyksiä pohdittavaksi
Miksi yhdistyksemme on olemassa?
Miten yhdistyksen perustehtävä muutetaan toiminnaksi?
Mitkä ovat puheenjohtajan ja hallituksen teot perustehtävän toteuttamiseksi?
Kuinka perustehtävän toteuttaminen näkyy yksittäisen jäsenen kohdalla?