Kokousvideot

Sivuilla on perustamiskokouksen ja vuosikokouksen videot ovat esityslistan mukaisissa osissa. Videot ovat tallennettu YouTubeen.

Videoiden käsikirjoitukset:

perustamiskokous käsikirjoitus (rtf)

perustamiskokous käsikirjoitus (pdf)

vuosikokous käsikirjoitus (rtf)

vuosikokous käsikirjoitus (pdf)