Mahdollinen syyskokous

Mahdollinen syyskokous

Kahden vuosikokouksen mallissa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
  • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
  • päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta
  • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varamiehet
  • valitaan hallituksen/johtokunnan/toimikunnan puheenjohtaja
  • valitaan hallituksen/johtokunnan/toimikunnan muut jäsenet
  • käsitellään aloitteet ja hallituksen/johtokunnan/toimikunnan niistä antamat lausunnot