Tekemisen rakennemalli

Välineet Perustehtävät Pelisäännöt Työnjako

Yhdistyksen tekemisen rakennemalli

Oheisella kolmiomallilla voidaan kuvata yksilön (tekijä) ja yhdistyksen suhdetta toiminnassa.

Tekijänä voidaan tarkastella ketä tahansa jäsentä yhteisössä, jotka jakavat saman kiinnostuksen kohteen, tai jakavat yhteisen vastuun asioiden hoitamisesta. Esimerkkinä voisi mainita jonkin yhdistyksen hallitusta, jonka tehtävänä on vastata yhdistyksen tarkoituksen ja tehtävien toteuttamisesta.

Työnjako viitta tehtävien ja päätösvallan jakautumiseen eri osanottajien kesken. Keskeistä on jokaisen yksittäisen tekijän (yksilön) tietoisuus yhteisön toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista, sekä yksittäisten tekojen merkityksestä yhteiseen tavoitteeseen.

Välineillä tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, joita tarvitaan yhteisön toiminnan mahdollistamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Säännöt ilmaisevat yhteisön toimintakulttuuria, yhdessä hyväksyttyjä arvoja, toimintamalleja ja pelisääntöjä.

Mukaillen Engeström, Y. (1987) Learning by Expanding: An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta konsultit.