Pöytäkirja ote

Otteen rakenne

  • alkumerkinnät kokonaisuudessaan (aika. paikka, läsnäolijat, avaus, päätösvaltaisuus, kokousvirkailijat)
  • kyseistä asiaa koskeva kohta erotettuna katkoviivoin
  • kokouksen päättäminen
  • allekirjoitukset
  • pöytäkirjan tarkistuslausunto
  • otteen oikeaksi todistaminen

Otteeseen merkitään otsikoksi asiakirjan nimi eli pöytäkirjan ote. Kohdat numeroidaan kuten ne on numeroitu varsinaisessa pöytäkirjassa.

Otteen allekirjoitukset voivat olla kopioita alkuperäisestä pöytäkirjasta, mutta otteen oikeaksi todistavien on kirjoitettava nimensä omakätisesti. Todistajille on esitettävä alkuperäinen pöytäkirja.

Joskus saatetaan tarvita sekä pöytäkirjan ote että jäljennös varsinaisesta pöytäkirjasta.