Perustamiskokousvideo

Perustamiskokous-videon käsikirjoitus

”Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista:

Kop, kop, kop

1. Kokouksen avaus

Avaaja:

” Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Olemme kokoontuneet keskustelemaan ja päättämään jo meidän pihakeskusteluissa esille nousseesta asiasta, eli oman kaupunginosayhdistyksen perustamisesta.Olen Hannu ja olen saanut toimeksi avata tämän kokouksen.Vielä kerran tervetuloa tähän kaupunginosayhdistyksen perustavaan kokoukseen. Kokous on avattu.

(kop)

2. Kokouksen järjestäytyminen

Avaaja Siirrymme kohtaan kaksi, kokouksen järjestäytyminen. Meidän on valittava kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkistajat ja äänten laskijat.

Valitsemme ensin kokouksen puheenjohtajan. Avaan keskustelun (kop)

Olkaa hyvä ja tehkää ehdotuksia.”

Jäsen Tiina:

”Olen Tiina Apunen. Ehdotan kokouksen avaajaa kokouksen puheenjohtajaksi”

Puheenjohtaja:

”Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, päätän keskustelun. (Kop)

Keskustelussa on ehdotettu puheenjohtajaksi kokouksen avaajaa ja kun muita ehdotuksia ei ole, valitsemme puheenjohtajaksi Asko Asujaisen. (kop)

Seuraavaksi valitsemme kokouksen sihteerin. Avaan keskustelun (kop)”

Puheenjohtaja:

”Kohta 2 on loppuun käsitelty (kop)

ja siirrymme kohtaan

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tästä kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksesta on tiedotettu lähiseudun asukkaille kutsulla, jossa on mainittu yhdistyksen perustamisesta ja meitä on täällä yli kolme jäsentä, mikä on vähimmäismäärä yhdistyksen perustamiselle.

Avaan keskustelun päätösvaltaisuudesta (kop)

Keskustelu päättyy. (kop) Koska eriäviä mielipiteitä ei ole, voidaan päätösvaltaisuus todeta. Todetaan. (kop)

Kohta kolme on loppuun käsitelty (kop)

Siirrymme kohtaan

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Täällä on ollut jaossa kokoukselle laadittu asialista. Avaan keskustelun asialistasta (kop)

Ole Hyvä”

Jäsen Katri:

”Olen Katri. Kannatan jaossa olevan asialistan hyväksymistä työjärjestykseksi”

Puheenjohtaja:

”Keskustelu päättyy” (kop)

Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi. (Kop)

Kohta 4 loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan

5. Kaupunginosayhdistyksen perustaminen.

Olemme alustavasti yhdessä keskustelleet ja ideoineet yhdistyksen perustamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten yhdistyksen nimi ja kotikunta.

Avaan keskustelun (kop)”

Jäsen Oiva:

”Olemme näistä Venlan alueen suunnitteluun liittyvistä asioista jo keskustelleet erikokoisissa pihaparlamenteissa, mutta esille nousseita ideoita emme ole pystyneet välittämään niin, että niillä olisi ollut vaikutusta.”

Jäsen Aune:

”Kaupunginosamme ja ennen kaikkea sen kehittyminen asuinympäristönä on meille asukkaille erittäin tärkeä asia.”

Jäsen Tiina:

”Jotta me voimme asiallisesti ja tehokkaasti viedä eteenpäin yhteisiä käsityksiämme ja odotuksiamme, on meille eduksi, jos me voimme rekisteröidyn yhdistyksen kautta viestiä päättäjille demokraattisesti muodostettuja ehdotuksiamme.”

Puheenjohtaja:

”Ole hyvä Katri”

Jäsen Katri:

”Ehdotan yhdistyksen perustamista ja nimeksi Venlan kaupunginosayhdistys. Kotikunnaksi Hyvinkää on luonteva”

Jäsen Leo:

”Olen Leo. Kannatan Katrin tekemää ehdotusta”

Puheenjohtaja:

”Koska puheenvuoropyyntöjä ei enää ole päätän keskustelun (kop)

Keskustelussa on noussut esille, että päätämme yksimielisesti perustaa yhdistyksen, jonka nimeksi tulee Venlan kaupunginosayhdistys ja kotikunnaksi Hyvinkää. Päätettäneen näin. Päätetään (kop)

Kohta 5 loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan

6. Yhdistyksen jäsenten hyväksyminen.

Ehdotan, että yhdistykseen jäseniksi voivat liittyä kaikki Venlan kaupunginosassa asuvat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyden hyväksyy anomuksesta yhdistyksen hallitus. Avaan keskustelun asiasta (kop)

Ole hyvä”

Jäsen Aune:

”Olen Aune. Kannatan puheenjohtajan tekemää ehdotusta jäsenten hyväksymisestä kirjattavaksi yhdistyksen sääntöihin.”

Avaan keskustelun (kop)

Puheenjohtaja:

”Koska puheenvuoroja ei ole, totean keskustelun päättyneeksi (kop)

Keskustelussa on ehdotettu ja kannatettu, että yhdistykseen jäseniksi voivat liittyä kaikki Venlan kaupunginosassa asuvat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyyden hyväksyy anomuksesta yhdistyksen hallitus. Päätettäneen näin. Päätetään (kop)

Kohta 6 on loppuun käsitelty (kop)

Siirrymme kohtaan

7. Hyväksytään yhdistykselle säännöt.

Kaikille on jaettu ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Siihen täydentyy edellisessä kohdassa hyväksymämme nimi ja jäsenyyskohdat. Tämä sääntöluonnos on käynyt yhdistysrekisterissä ennakkotarkastuksessa ja se on saanut sieltä vihreää valoa.

Avaan keskustelun yhdistyksen säännöistä (kop)

Puheenjohtaja:

Leo ole hyvä”

Jäsen Leo:

”Ehdotan hyväksyttäväksi säännöt laaditussa muodossa, varsinkin kun ne on jo läpäisseet ennakkotarkastuksen”

Puheenjohtaja:

”Aune ole hyvä”

Jäsen Aune:

”Kannatan Leon tekemää ehdotusta”

Puheenjohtaja:

”Keskustelu päättyy (kop) On ehdotettu ja kannatettu liitteenä olevien sääntöjen hyväksymistä yhdistyksen säännöiksi. Päätettäneen hyväksyä. Päätetään (kop)

Kohta 7 loppuun käsitelty (kop)

Siirrytään kohtaan

8. Allekirjoitukset

Tämän kokouksen pöytäkirjan, joka toimii samalla yhdistyksen perustamiskirjana, allekirjoittavat kaikki kokouksessa läsnä olevat osallistujat. Avaan keskustelun asiasta (kop).

Keskustelu päättyy (kop)

Siirrytään kohtaan

9. Kokouksen päättäminen.

Arvoisat Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Olemme näin perustaneet oman yhdistyksen, jonka puitteissa me voimme harjoittaa erilaista toimintaa, varainkeruuta ja ennen kaikkea keskustella meille tärkeistä asioista ja viedä niitä ponnekkaasti päättäjien tietoisuuteen. Toivokaamme yhdistyksellemme menestystä ja vireätä toimintaa. Kokouksen asiakirjat laitetaan yhdistysrekisteriin vahvistusta varten. Sen jälkeen voimme tiedottaa yhdistyksen syntyneen ja kutsua yhdistyksen ensimmäisen kokouksen koolle tekemään tarvittavat valinnat, toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Kiitos kaikille osallistujille. Kokous on päättynyt” (kop, kop)

.

Kokousvideot -sivulta pystyt lataamaan itsellesi Perustamiskokouksen käsikirjoituksen rtf/pdf muodossa.