Sijoitustoiminta

Mietittäessä yhdistyksen sijoitustoimintaa on ensinnä tarkistettava sanotaanko varojen sijoittamisesta säänöissä jotakin. Hyvin yleisesti säännöissä todetaan, että hallituksen on sijoitettava yhdistyksen varat yhdistykselle edullisesti ja turvaavasti. Edullisuus tarkoittaa mahdollisimman hyvää tuottoa ja turvaavuus pientä riskin ottoa. Tällainen määritelmä on sinällään hankalaa sillä jos lähdetään turvaavuuslähtökohdasta tuotot jäävät yleensä pieniksi ja jos taas korostetaan edullisuutta eli mahdollisimman hyvää tuottoa otetaan samalla myös riski menettää yhdistyksen varallisuutta.

Jos tehtävät sijoitukset ovat perinteisiä pankkitalletuksia tai sijoitusten määrä on pieni suhteessa yhdistyksen talouteen hallitus voi operoida varsin itsenäisesti. Jos sen sijaan lähdetään hakemaan isompia tuottoja ja tekemän suurempia sijoituksia kannatta sijoitusperiaatteet vahvistaa yhdistyksen kokouksessa. Sijoitustoiminnan yleiset periaatteet voidaan sisällyttää myös talousohjesääntöön (katso luku talousohjesääntö).

Yhdistysten sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi

1. Pankkien tarjoamat määräaikaistilit.

2. Omien toimitilojen tai ulosvuokrattavien tilojen hankinta.

3. Lyhyen ja pitkän koron rahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot sekä suora sijoittaminen yritysten osakkeisiin.

Mietittäessä yhdistyksen sijoitustoimintaa on harkittava millä tavalla ja kuinka nopeasti varat on sijoituksista irrotettavissa toimintaan. Osakerahastoihin ja suoriin osakesijoituksiin kannatta käyttää vain sellaisia varoja, jotka voidaan pitää sidottuina sijoituskohteeseen vähintään kolme vuotta.