Toimintasuunnitelma

Yhdistys tekee joka vuosi tulevalle vuodelle kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ne hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat vuositasolla yhdistyksen toiminnan keskeisimmät ohjausvälineet. Hyvän toimintasuunnitelman voi kirjoittaa monella tavalla. Tärkeää on, että se kuvaa selkeästi yhdistyksen toiminnan rakenteita ja sisältöjä.

Yksi mahdollinen jäsennystapa voisi olla:

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet
3. Yhdistyksen toiminnan Painopisteet:
  • Painopiste A: tavoitteet ja toimenpiteet
  • Painopiste B: tavoitteet ja toimenpiteet
4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:
  • Kokoukset
  • Jäsenhankinta ja -huolto
  • Tilaisuudet ja tapahtumat
5.Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:
  • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet
  • Yhteistyösuhteet
  • Vaikuttaminen ja edunvalvonta
6. Tiedottaminen, kotisivut,  sosiaalinen media, jäsenkirje
7. Toiminnan kehittäminen.

Ennen toimintasuunnitelman kirjoittamista yhdistyksen kannattaa käyttää riittävästi aikaa toiminnan suunnitteluun.

esimerkki_tomintasuunnitelmasta