Välineet

Välineet Perustehtävät Pelisäännöt Työnjako

Välineillä tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, joita tarvitaan yhteisön toiminnan mahdollistamiseksi ja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yhdistyksen välineitä ovat mm.:

Ei -materiaalisia välineitä ovat into, kokemus, halu kehittyä ja kehittää asiantuntijuutta.

Tulos/kohde

Tulos ja kohde vastaavat kysymyksiin: mihin yhdistyksen toiminta kohdistuu ja mitä tulosta toiminnalla tavoitellaan. Voidaan kysyä myös minkälaisia ominaisuuksia tekijältä edellytetään?

Tekijä

Tekijällä tarkoitetaan yhdistyksen yksittäistä jäsentä ja myöskin aktiivitoimijaa. Tekijä saadaan selvillä kysymällä kuka tekee.

Kysymyksiä pohdittavaksi?

  • Mitkä ovat yhdistyksemme välineet?
  • Kuinka välineet palvelevat tavoitteisiin pääsemistä?
  • Miten käytämme annettuja välineitä tarkoituksenmukaisesti?